Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is belasting wat u moet betalen over uw inkomsten. Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Om het overzichtelijker te maken is de inkomstenbelasting ingedeeld in drie verschillende boxen.

Box 1

In box 1 betaalt u belasting en premies voor de volksverzekeringen zoals AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene Nabestaandewet) en de Wlz (Wet langedurige zorg). Ook betaal je in box 1 belasting over uw inkomen en uw woning. Inkomsten als salaris, uitkering, fooien en het eigen woning forfait vallen hieronder. Het inkomen wat belastbaar is kunt u verlagen met aftrekposten. Als u aftrekposten inzet betaald u minder belasting in box 1.

De belangrijkste vormen van inkomsten in box 1 zijn:

  • Salaris en fooien
  • Inkomsten die je als freelancer gebruikt
  • Winst uit eigen onderneming
  • Fictief inkomen uit eigen woning (eigen woning forfait)
  • Uitkering en pensioen
  • Inkomsten die u verkrijgt door het houden van lezingen e.d.
  • Periodieke uitkeringen zoals alimentatie of een lijfrente